Fashion& Style

Fashion & Style Małgorzata Wójcicka

Zajmujemy się przygotowaniem produkcji odzieży. Firma oferuje:

Wykrój komputerowy
  • projektowanie odzieży
  • stopniowanie szablonów (form odzieżowych)
  • tworzenie układów kroju
  • planowanie warstwowania i rozkroju materiału

Firma pracuje na GEMINI CAD system składającym się z:

  • plotera Flexi Jet- max szerokości wydruku 180
  • automatycznego systemu do digitalizacji zastępujący tradycyjny digitizer
  • oprogramowanie GEMINI